Referencer


Testmanden har opbygget en organisations kultur, hvor kunderne ved de kan stole på os, og vi ved, at vi er dygtige til det vi gør. At ansætte den rette medarbejder er en kunst, der kan spare virksomheden for mange unødige udgifter.

Her er et udpluk af den feedback vil løbende får, fra vores kunder.

Jeg vil ligeledes gerne takke for et rigtig godt og professionelt samarbejde. For mig har det været meget værdifuldt at få gennemført specielt opgaven med test af ledelse, CRM og SMB teams – jeg er sikker på at dette arbejde får positiv betydning for hvordan Bredana udvikler sig i fremtiden

– Bent Hansen

Vi har siden 2015 anvendt Testmanden som både samarbejds- og sparringspartner ved rekrutteringer til både flere forskellige organisationsniveauer og til forskellige fagområder.

Det passer os rigtig godt, at vi har muligheden for selv, at afgøre omfanget af Testmandens inddragelse i hver enkelt rekruttering. Lige fra at vi bestiller den fulde pakke, hvor Testmanden varetager alt frem til endelig kandidatudvælgelse og til at vi selv varetager hovedparten, men hvor vi anvender Testmandens professionelle ekspertise i forbindelse med persontest.

Vi har ligeledes været godt tilfredse med Testmandens fleksibilitet ved rekrutteringer, som har hastet. Her har vi altid mødt imødekommenhed og forståelse for hurtigt at få igangsat processen, men fokus på hvad der passede os som virksomhed.

Mvh Lars Berg, Direktør

VM Tarm a/s, er Nordens største og markedsledende producent af tankvogne i rustfast stål og aluminium til transportbranchen.

Testmanden har hjulpet med grundig test og analyse i forbindelse med ansættelse af ingeniør til virksomhedens tekniske afdeling. Testen blev suppleret med en grundig samtale med kandidaten, hvor der specielt blev spurgt ind til områder der ikke var synlige efter kandidatens første samtale i virksomheden.

Den grundige test og efterfølgende interview af kandidaten, skabte grundlaget for en dybere snak omkring kandidatens stærke og svage sider. Som kommende leder gav dette en trykhed og en følelse af at alt var lagt frem på bordet, så efterfølgende overraskelser kunne undgås.

VM Tarm forventer at bruge Testmanden i lignende opgaver fremadrettet.

 Mvh.

Brian M. Andersen, Teknisk chef

HEART åbnede d. 9. september 2009 i en helt ny bygning tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Holl. Museet er opstået i grænselandet mellem kunst og erhverv og er båret frem af den landskendte skjortefabrikant Aage Damgaard, som har skabt fundamentet for museets samling.

HEARTs samling tager udgangspunkt i dansk og international konseptuel og eksperimenterende kunst fra 1930’erne og frem til i dag og rummer værker af store kunstnere som Piero Manzoni, Paul Gadegaard, John Kørner, Bjørn Nørgaard og mange andre. Hvert år viser HEART 3-4 udstillinger med nogle af samtidens største danske og internationale kunstnere.

I forbindelse med ansættelse af en ny curator/museumsinspektør på HEART, kontaktede vi Testmanden med henblik på en test af de kandidater, som blev kaldt til samtale.

Prisen var yderst fornuftig og metoden, hvor Testmanden selv deltog i samtalerne, var effektiv og en stor hjælp for ledelsen på HEART.

Mvh Holger Reenberg, Direktør

Jeg vil uden tøven rose jer for, at være aktive sparringspartnere, gode til at skabe tryghed og gode til at styre processen. Fremfor alt har jeg sparet enorme mængder tid! Og vi har stadig valgt rigtigt. Det er super.

Mvh Axel Paraschiv Svinth Junker, Direktør

 • Procesmæssigt
  • Vi finder vi stor tryghed i Jeres system, test inkl. tilbagemeldinger på test samt strukturen planlægningsforløbet samt samtalerne.
  • Tilgængelighed. Vi kan altid fange hinanden hvis ikke i arbejdstiden så uden for og vi finder hurtigt frem til mulige mødetidspunkter.
  • Tilrettelæggelse og styring af forløbet. Det er befriende trygt at kunne ligge alt dette over i Jeres hænder samt det at holde samtalerne i flow således at Jeg/vi kan koncentrere os om at tolke og vurdere kandidaterne. 
 • Kompetencer
  • En god sparringspartner. Særdeles god til sætte Jer ind i vores situation, ønsker og krav samt relatere dette til markedet og konkrete kandidater.
  • Meget erfaren i samtaleteknikker og til at spørge ind til det vigtige for os hos kandidaterne samt at tyde og give feedback på test og samtaler.
  • Et stort og godt netværk. Jeg har på fornemmelsen at I/du har et stort og nyttigt netværk. Det er vanskeligt at vurdere konkret med der har ikke været noget hvor I ikke har kunne finde kompetent viden der kunne bringe os videre. 
 • Andet
  • Direkte og ærlig. Jeg føler at I er direkte og ærlige i Jeres kommunikationen – også selv om det ikke nødvendigvis er den ønskede besked i budskabet.
  • Attraktiv prissætning. Jeg finder Jeres prismodel og prissætning fornuftig og attraktiv. Der er ingen skjulte incitamenter hvilket man ofte ser os Jeres konkurrenter.

Mvh Richard Sloth Nielsen, Direktør

Vi er en mindre forsyningsvirksomhed, der er forbruger ejet. Vi er 7 ansatte og alle 7 ansatte har i løbet af en arbejdsdag et tæt samarbejde med hinanden. Det er derfor vigtig for os at de ansatte fungerer godt sammen socialt, og at de kan netværke med hinanden.

Testmanden har hjulpet os med fastligge 2 forskellige kandidaters personligheder, som vi havde udvalgt efter at de havde været til første jobsamtale.

Umiddelbart havde vi kun valgt én person, der skulle personlighedstestes, da vi mente, at han var den rette til jobbet.

Det viste sig dog efter at testen var udført, at personen havde nogle svagheder, som ikke var forenelige med kravet til jobbet. En ny person blev efterfølgende testet, og resultatet deraf var tilfredsstillende.

Vi har været godt tilfredse med forløbet. Det er første gang vi har brugt ekstern hjælp til ansættelse og med baggrund i det opnåede resultat, er det ikke sidste gang.

Mvh.

Henrik Jessen, Driftsleder

HH Care Aps tilbyder kvalitetsprodukter til heste, fra nogle af Europas førende producenter indenfor hestefoder.

Vi har brugt TESTMANDEN 2 gange. Begge gange har vi været godt tilfredse. Sidste gang var en større opgave, hvor vi skulle ansætte en medarbejder som skulle have kompetencerne til at kunne være med til at vidre-udvikle vort firma.

Mvh Gert Kristensen, Adm. Direktør


OKNygaard har brugt Testmanden til rekrutteringsopgaver til mellemleder- og chefstillinger.

Gennem god dialog får vi hurtig betjening og vi får i samarbejde defineret og beskrevet den rette profil til vores funktioner.

Når vi kommer til selve rekrutteringen, så foregår det på web i et godt værktøj som hele tiden giver os muligheden for at følge med.

Udvælgelse, samtaler og den sidste vej til signing af kontrakter foregår effektivt og i en god tone så kandidat og virksomhed får den bedst mulige start.

Mvh Holger Hansen, Direktør

Arbejdernes Boligforening, stiftet i 1917, Esbjergs ældste boligforening, administrerer ca. 3100 boliger.

En virksomhed med en optimal bolig kvalitet til den rigtige boligafgift, en arbejdsplads med moderne ledelse hvor medarbejderne trives med opfyldelse af beboernes ønsker om en moderne kvalitets bolig. 

Arbejdernes Boligforening, Esbjerg skulle i efteråret 2012 finde en ny direktør til at stå for den daglige ledelse. TESTMANDEN, var med i de afgørende samtaler med test af de personer, der var udvalgt som mulige emner til jobbet. 

Vi fik en positiv oplevelse af selve præsentationen af firmaet, forud for opgaven med test af ansøgerne til jobbet som direktør. Ligeledes ved det efterfølgende opfølgende besøg på boligforeningens kontor, med en behagelig snak med den nye direktør og formanden. 

Mvh Poul-Erik Hansen, Formand

FK Trådindustri er trådvareleverandør med ekspertise i alle former for bearbejdning af tråd. Du finder vores produkter i alt fra barnevogne og brugskunst til bure og betonelementer. 

Testmanden har hjulpet os med at finde den rette person til en nyoprettet stilling som produktionstekniker. Testmanden har været med i hele processen, fra indledende samtaler, jobbeskrivelse, opslag af stilling på Jobnet og Facebook, udvælgelse af kandidater, første og anden runde samtaler, ansættelse, samt 3 mdr. opfølgningsmøde, derved fik vi den rigtige medarbejder i første forsøg.

Jeg kan klart anbefale at benytte Testmanden.

Testmanden havde en meget professionel struktureret arbejdsmetode, vi kunne mærke den store erfaring som de besidder. Aftaler, tidsplan og deadlines blev overholdt.

Mvh Kjeld R. Larsen, Indehaver, produktions- & indkøbsansvarlig